Telefonkontakt:

Tidsbestilling (ring helst nogle dage i forvejen), receptfornyelse og svar på prøver  aftales med sekretær Birthe Blach kl. 8:00-10.15 og 10.30-12.00:

For aftale om akut konsultation, eller evt. sygebesøg, ring tidligst muligt.

Ved behov for at tale med læge, vil Jens Peter Geil eller Anne Blom oftest ringe tilbage.

Hav et telefonnummer klar, vi kan træffe dig på. Overvej gerne, om du i stedet kan skrive til os over den elektroniske kommunikation.
Hvis du får brug for akut hjælp kl. 8.00 -16.00, kan du taste dig direkte videre til lægen ved at taste *. Ved ferier og andet fravær henviser vi til vore faste vikarer (se menupunktet “Ferie og fravær”).

Akutte problemer ses uden tidsaftale:

Du tilbydes, at få set på akutte og velafgrænsede problemer, uden forudgående tidsbestilling ved at møde kl. 8:00 om morgenen.

Alle forventes at møde samtidig og kommer til i den rækkefølge de registreres hos sekretæren.  Du skal selv tjekke på hjemmesiden eller telefonsvareren, at klinikken ikke er lukket den pågældende dag.

Tilstande du kan bruge akuttiden til er smerter i ører,  mistanke om blærebetændelse, udslæt, vorter, sår og skader, forstuvninger, akut opståede mavesmerter, diare og opkastninger, akut hold i ryggen. Hvis du vil møde op med symptomer der kan være corona som feber, hoste, muskelsmerter og ondt i halsen, skal der foreligge en negativ PCR Coronatest indenfor de seneste 3 døgn.

Møder du for akuttid med en for os kompliceret problemstilling (fx hovedpine, svimmelhed, stress, sygemelding), der ikke hurtigt kan tages stilling til, vil du blive bedt om at aftale en anden tid, så vi har den nødvendige tid til at behandle dig fagligt korrekt.

Konsultation

Konsultationer hos Jens Peter Geil og Anne Blom kl. 8.40-14.00, fredag dog 8.40-12.00; torsdag desuden 15.00-16.00. Medmindre vi har måttet lave ændringer træffes Jens Peter Geil mandag, tirsdag og onsdag i lige uger og onsdag, torsdag og fredag i ulige uger, og Anne Blom onsdag, torsdag og fredag i lige uger og mandag, tirsdag og onsdag i ulige uger.

Konsultationer hos Gertrud Nøhr fortrinsvis kl. 8.00-10.00, 10.30-12.30 og 13.00-14.00, mandag, tirsdag og onsdag i lige uger og onsdag, torsdag og fredag i ulige uger.

Konsultationer hos Sekretær Birthe Blach fortrinsvis 7:45-8:00 og 12:00-12:30 samt 13:00-13:30
Vi afsætter normalt 10 minutter til en planlagt konsultation. Er I flere, der skal behandles, skal I aftale tid for hver enkelt.
Konsultationer aftalt med kort varsel er oftest nødt til at være kortere.
Det er nødvendigt, at du er her til tiden, selv om akut arbejde kan forsinke os.

Aflysning og ændring af tid

Det er vigtigt, at du når muligt giver os besked 2 dage før, inden kl. 12.00.

Sygesikringskortet

Sygesikringen forventer, at du ved hver konsultation registrerer dig med dit sygesikringskort i vores kortlæseren i entreen, straks du kommer, så vi kan se, at du er kommet..

Du kan trække det igennem magnetstribelæseren på højre side af skærmen, eller du kan indlæse det ved stregkodelæseren under skærmen fra din mobiltelefon, hvis du har down-loadet det i appen [Sundhedskortet]

Bruger du det fysiske sygesikringskortet og er det defekt, skal du inden næste konsultation bestille et nyt på din lokale Borgerservice, telefon 8940 2000.

Har du glemt dit sygesikringskort og din telefon eller får du ingen af delene til at fungere, bedes du henvende sig ved sekretær Birthe Blach, så vi har registreret at du er ankommet

Elektronisk kommunikation:

Du kan også komme i kontakt med os via denne hjemmeside for Receptfornyelse, tidsaftale og for at skrive korte spørgsmål til og læse svar fra lægen.

Hvis du skal bestille tid til udfyldelse af en attest, er det vigtigt at du ringer, da en del attester er mere tidskrævende end det der kan indeholdes i et konsultationsmodul.

Lægevagten og skadestuen

Ved akut sygdom og tilskadekomst på hverdage efter kl. 16.00 og i weekenden/på helligdage, kan du ringe til Lægevagten på 7011 3131